Kursus yang tersedia

Strategi Belajar Mengajar Biologi pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuannya sebagai calon guru.

Teori Himpunan adalah teori mengenai kumpulan objek-objek abstrak. Teori himpunan biasanya dipelajari sebagai salah satu bentuk: